The Growing Lab – Mycelia

Officina Corpuscoli / Maurizio Montalti

Schimmels zijn micro-organismen die bestaan uit heel veel extreem kleine en snel groeiende schimmeldraden. Laat schimmels groeien op de juiste ondergrond en er ontstaat een nieuw, sterk materiaal dat elke mogelijke ruimtelijke vorm kan aannemen. The Growing Lab is een voortdurend onderzoek naar de mogelijkheden van schimmels voor vormgeving en architectuur.

Met het onderzoek als uitgangspunt zal Montalti een collectie producten realiseren die hij op verschillende tentoonstellingen en evenementen presenteert. Montalti werkt samen met experts op het gebied van design, wetenschap en agricultuur, zoals met de Universiteit Utrecht en CNC Exotic Mushroom BV.

www.corpuscoli.com