Partners

De New Material Award is een samenwerking tussen Stichting DOEN, Fonds Kwadraat en Het Nieuwe Instituut. De drie organisaties zien voor kunstenaars, ontwerpers en architecten een belangrijke rol weggelegd om nieuwe ontwikkelingen in de samenleving in gang te zetten en een antwoord te geven op actuele en urgente vraagstukken.

Stichting DOEN

Als aanjager van mensen en organisaties die het voortouw nemen op het gebied van duurzame, sociale en culturele vernieuwing streeft Stichting DOEN naar een groene, sociale en creatieve samenleving. DOEN ondersteunt deze voorlopers en brengt ze met elkaar in contact.
Jaarlijks ondersteunt Stichting DOEN meer dan 200 initiatieven door middel van subsidies, participaties, leningen en garanties. Kenmerkend voor deze initiatieven is de ondernemende aanpak: het gaat om mensen, organisaties en bedrijven die risico’s durven nemen, creatief en innovatief zijn en daardoor effectief bijdragen aan een betere en schonere wereld.
www.doen.nl

Fonds Kwadraat

Voor de financiering van hun projecten kunnen beeldend kunstenaars, fotografen en vormgevers niet terecht bij een bank. Zij kunnen wel terecht bij Fonds Kwadraat, een revolving fund dat sinds 1971 rentevrije leningen verstrekt aan beeldend kunstenaars, fotografen en vormgevers. De leningen zijn bedoeld voor artistieke projecten en producties, zoals een expositie in binnen- of buitenland, een publicatie, een installatie, een film, een residency, materiaalonderzoek of een prototype, of voor apparatuur die nodig is om nieuw werk te ontwikkelen en te maken.
www.fondskwadraat.nl

Het Nieuwe Instituut

De huidige tijd wordt gekenmerkt door radicale technologische, economische, culturele en sociale veranderingen. Het Nieuwe Instituut wil deze snel veranderende wereld in kaart brengen en zichtbaar maken, en tegelijkertijd de discussie bevorderen over onderwerpen gerelateerd aan het ontwerpveld.
Ontwerp en innovatie zijn binnen alle activiteiten van Het Nieuwe Instituut de kernbegrippen; begrippen die zijn gerelateerd aan een veranderend waardensysteem. Rondom de meerjarige programma’s over Landschap en Interieur, De Dingen en De Materialen en jaarlijkse thema’s (Conflict & Innovatie 1914-2014, 2015 Wereldtentoonstellingen), organiseert Het Nieuwe Instituut onder meer tentoonstellingen, onderzoek en ontwikkeling, lezingen, fellows en publicaties.
www.hetnieuweinstituut.nl