Reconstructing Particles – Farrago

Jo Meesters

Reconstructing Particles is een onderzoek naar verschillende mogelijkheden van hergebruik, met als doel nieuwe toepassingen voor afval en restmaterialen (industrieel en bio) te vinden gecombineerd met ambachtelijke technieken, waarbij materiaalinnovatie de kern is.

Een van de uitkomsten uit Reconstructing Particles is Farrago, dat bestaat uit een serie kommen en schalen en klein meubilair gebaseerd op houtafval en restmaterialen uit de industrie. De collectie is opgebouwd uit restanten hout en houtstof. Het skelet van het meubelstuk en de mallen voor de kommen zijn gemaakt van resthout. De skeletten en mallen worden laag voor laag bedekt met een mengsel van cellulose, houtstof / houtmeel en lijm. Zo kan het restafval uit de houtindustrie geminimaliseerd worden en kan een alternatief productieproces worden opgestart via sociale werkplaatsen.

www.jomeesters.nl