Protective Underwear

Julia Veldhuijzen van Zanten

Voor haar afstudeerproject aan de Design Academy in Eindhoven liet Julia Veldhuijzen van Zanten zich inspireren door het feit dat steeds meer ouderen zo lang mogelijk onafhankelijk willen blijven en richtte ze zich op de emotionele en ecologische impact van een veel voorkomend probleem: wereldwijd moet één op de vier vrouwen en één op de acht mannen in meer of mindere mate omgaan met incontinentie. Dat zijn bij elkaar zo’n 200 miljoen mensen.

Wegwerpincontinentiemateriaal biedt weliswaar een praktische oplossing voor dit probleem, maar het produceert een enorme afvalberg en is tevens verre van esthetisch. De wasbare incontinentieslips van Julia van Zanten zorgen voor een veilig en droog gevoel en zijn tegelijkertijd milieuvriendelijk en duurzaam. In het prototype zijn OASIS absorberende vezels verwerkt. Van Zanten onderzoekt ook de mogelijkheden van andere absorberende materialen.

Julia Veldhuijzen van Zanten is winnaar van de New Material Award 2014.

www.juliavanzanten.com