Carbon Age

Judith Zeeman

Drie klokken gemaakt van Biochar. Biochar is vergast landbouwafval, dat voor het grootste deel uit koolstof bestaat. De koolstof is inert geworden, zodat het niet meer kan worden opgenomen door planten of dieren. Door Biochar te begraven wordt CO2 blijvend uit de atmosfeer gehaald.

Voor de klokken is de Biochar gemengd met zetmeel en water. De drie klokken maken de totale hoeveelheid en de snelheid van de koolstofuitstoot over drie periodes in de afgelopen 660 jaar zichtbaar. Door een klok te begraven werk je  mee aan het reduceren van het broeikaseffect.  Bij de klokken wordt een schep geleverd, zodat de daad bij het woord gevoegd kan worden.
Carbon Age is een afstudeerproject voor de Design Academy Eindhoven.