‘6:1’ en ‘Ceramic Paint / Collection Cornwall’

Kirstie van Noort

Smetteloos wit porselein gaat gepaard met een zwaar belastend productieproces. Kirstie van Noort ging naar Cornwall, waar porseleinklei gedolven wordt. Bij het maken van 1 ton witte porselein, blijft 6 ton afval over. Dit afval gaat terug de natuur in of wordt gebruikt in de bouw. Van Noort nam 150 kilo pure porseleinklei en afval mee naar Eindhoven en onderzocht de mogelijkheden om dit materiaal te gebruiken binnen de keramische industrie om o.a. porselein te kleuren. Zo kan voor het gehele product uit één en dezelfde bron worden geput, in plaats van pigmenten te gebruiken om het porselein een andere kleur te geven.

De collectie ‘6:1’ bestaat een serie van 7 voorwerpen in de verhouding 6:1, 6 voorwerpen gemaakt van afval en 1 voorwerp uit wit porselein. Omdat iedere plek waar porselein wordt gedolven een andere grondsamenstelling heeft, verschillen ook de kleur en structuur van het afval. Het afval laat zo de rijkdom en verscheidenheid van het landschap zien. De collectie omvat afvalmateriaal afkomstig uit vier porseleinmijnen.

www.kirstievannoort.nl